Adverteren in NIVO Magazine NIVO Magazine wordt gemaakt in diverse regionale edities. Dat betekent dat u uw advertentiegeld optimaal uitgeeft, want NIVO Magazine valt precies bij uw doelgroep in de brievenbus. Klik hieronder voor informatie over adverteren.
Informatie over adverteren »

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. NIVO Magazine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan NIVO Magazine of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIVO Magazine.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

NIVO Magazine
Trevor Blonk
E-mail: trevor.blonk@aaamediamarketing.nl
of 071-4063110
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover NIVO Magazine geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

AAA Mediamarketing BV AAA MediaMarketing BV is uitgever van onder meer AutoGids, AutoBusiness en NIVO Magazine.

AAA Mediamarketing BV
Sandtlaan 36 E – 1b
2223 GG Katwijk (ZH)
telefoon: 071-4063110
fax 071-4063119
contact: trevor.blonk@aaamediamarketing.nl

Adverteren Voor advertenties, tariefkaarten, oplages en verspreidingsgebied en alle andere vragen kunt u contact opnemen met: Trevor Blonk: 071-4063110
trevor.blonk@aaamediamarketing.nl